Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

 UA
Universiteit Antwerpen
 UCL
Université Catholique de Louvain
 UEA
University of East Anglia (Verenigd Koninkrijk)
 UGent
Universiteit Gent
 Uitheemse soort
soort die buiten haar normale verspreidingsgebied voorkomt. Een exoot kan/kon de nieuwe locatie alleen bereiken omdat de mens hem al dan niet doelbewust (heeft) verplaatst over een anders onoverkomelijke biogeografische/ecologische barrière. (synoniem: exoot).
 Uitrusting
inrichting van een groene ruimte (bv. wandelpaden, speelruimte, zitbanken … ) en mate van ontsluiting voor bezoekers (bv. aantal ingangen, toegankelijkheid …).
 Uitspoeling
verdwijning van stoffen uit de bodem doordat ze met het doorsijpelend water worden meegevoerd.
 Uitvoeringsgraad
aantal inwoners dat op de riolering is aangesloten t.o.v. het aantal inwoners dat door de gemeente bij de opmaak van de totaal rioleringsplannen voorzien werd om in de riolering te lozen.
 ULB
Université Libre de Bruxelles
 UMTS
Universal Mobile Telecommunications System
 UNECE
United Nations Economic Commission for Europe
 UNEP
United Nations Environment Programme
 UNFCCC
United Nations Framework Convention on Climate Change (ook klimaatverdrag)
 UNIZO
Unie van Zelfstandige Ondernemers
 UNSCEAR
United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation
 Urgente bodemverontreiniging
bodemverontreiniging die een dringende aanpak vereist omwille van een hoog risico voor mens, natuur of verspreiding.
 Uurgraden
product van het aantal uren met het aantal graden °C (eventueel boven een drempelwaarde bv. 25 °C).
 UV
ultraviolet
 UV-index
onbenoemd getal dat berekend wordt door de effectieve UV-straling voor zonnebrand te delen door 25. De UV-index kan nooit kleiner zijn dan 0 en heeft eigenlijk geen bovenlimiet.
 UV-straling (A, B, C)
voor het oog onzichtbare straling met een golflengte tussen 200 en 400 nm (UV-A: 320-400 nm, UV-B: 280-320 nm en UV-C: 200-280 nm).

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door