Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

 I
jood of jodium
 I-TEQ
internationale toxicologische equivalent
 IAB
Internationaal Arbeidsbureau
 IARC
International Agency for Research on Cancer
 IBA
individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater
 IBI
Index voor Biotische Integriteit
 IBW
Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer
 ICB
Instelling voor Collectieve Belegging
 ICES
International Council for the Exploration of the Sea
 ICNIRP
International Commission on Non-Ionising Radiation Protection
 ICRP
International Commission on Radiological Protection
 IE
inwonerequivalent
 IEA
International Energy Agency
 IFB
interferryboats
 IGCC
integrated gasification combined cycle
 IGEAT
Institut de Gestion de l'Environnement et d'Aménagement du Territoire
 IHD
ischemic hearth disease
 IIASA
International Institute for Applied System Analysis
 IJle bebouwing
toestand van bebouwing met een onvolledige bezetting van percelen, of met slechts een fractie van een hectare bezet met dicht bebouwd weefsel.
 ILVO
Instituut voor Landbouw-en Visserijonderzoek
 IMDC
International Marine and Dredging Consultants
 Immunoglobuline E of IgE
antilichaam dat van belang is bij allergische reacties.
 Immunotoxiciteit
de toxische werking van stoffen op het immuun- of afweersysteem.
 Implementatiedeficit
het beleid wordt op een andere/onvolledige manier uitgevoerd dan voorzien.
 IN
Instituut voor Natuurbehoud
 INBO
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
 Incidentie
het voorkomen van nieuwe gevallen van een bepaalde ziekte in een gemeenschap.
 Index voor biotische integriteit (IBI) - visindex
index waarmee de ecologische kwaliteit van een meetplaats beoordeeld kan worden. De index is gebaseerd op een geïntegreerde benadering van de analyse van de aanwezige visbestanden. De quotering gebeurt op basis van verschillende parameters (bv. aantal soorten, rekrutering) waarvoor grenswaarden vastgelegd zijn, dit om scores per parameter te kunnen toekennen. De som van de scores geeft de IBI.
 Indicator
grootheid (een variabele) weergegeven binnen een context. De indicator krijgt een betekenis door de context voor te stellen in de vorm van (historische of natuurlijke) referentiewaarden en/of van doelstellingswaarden. Een indicator in MIRA duidt aan, verwijst naar en/of informeert over activiteiten, toestanden, verschijnselen en andere in het milieu.
 Indicatorsoort
soort die aan een welbepaalde habitat, gemeenschap of combinatie van omgevingsomstandigheden gebonden is en wiens toestand representatief is voor de gehele toestand.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door