Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

 C
koolstof
 CAFE
Clean Air For Europe
 Calux-bioassay
test die de binding aan de arylhydrocarbon(Ah)-receptor meet. Het resultaat is een maat voor de activiteit van alle dioxineachtige stoffen in het serumvet en wordt uitgedrukt in toxische equivalenten (TEQ) t.o.v. het meest toxische congeneer (TCDD of 2,3,7,8-tetrachloordibenzo-p-dioxine).
 Camping
terrein of een deel van een terrein, dat uitgerust is om met een eigen tent, kampeervouwwagen, toercaravan of motorhome voor korte periodes te verblijven en te overnachten met toeristisch oogmerk. Ook vaste constructies zoals stacaravans en chalets kunnen deel uitmaken van de camping voor zover het aantal van dergelijke bungalowstandplaatsen minder dan de helft van het totale aantal standplaatsen uitmaakt dat voor korte periodes aan toeristen aangeboden wordt. De camping wordt beheerd als een integraal geheel, is voor het seizoen of het hele jaar toegankelijk en beschikt over de nodige permanente sanitaire en utilitaire voorzieningen.
 Candela
eenheid van lichtsterkte, die zelf energie is uitgezonden door een zwarte straler op een temperatuur van 1 771 °C, per eenheid van ruimtehoek en per tijdseenheid.
 Caprolactam
chemisch product, een cyclisch amide met structuurformule (CH2)5C(O)NH, dat o.a. dient als grondstof voor nylon.
 carbon leakage
verschuiving van economische activiteiten en de bijhorende broeikasgasemissies naar een ander land. Verschillende bedrijven die moesten toetreden tot het Europees emissiehandelssysteem of ETS waren zeer bezorgd dat de additionele kosten voor emissiekredieten hen een concurrentieel nadeel zouden geven ten opzichte van niet-EU bedrijven. De prijs van in Europa geproduceerde producten (zoals staal) zou hierdoor namelijk kunnen toenemen en als effect hebben dat meer producten geproduceerd buiten de EU worden gekocht. Deze worden bovendien vaak minder efficiënt geproduceerd. Het gevolg is een verplaatsing van de productie (en de bijbehorende emissies) naar landen buiten de EU.
 Carcinogeen
kankerverwekkend.
 Carcinogenese
proces van het ontstaan van kanker.
 CB
chloorbifenyl
 cc
kubieke centimeter
 CCA-behandeld hout
met een zoutoplossing van de metalen koper, chroom en arseen behandeld hout.
 CCEG
Controlecomité voor de Elektriciteit en het Gas
 CCS
carbon capturing and storage
 Cd
cadmium
 CDC
Centers for Disease Control
 CDM
clean development mechanism
 CDO
Centrum voor Duurzame Ontwikkeling
 CEDD
Centre d'Etudes du Développement Durable
 CEHAPE
children's environment and health action plan
 Cellulaire differentiatie
veranderingen in de functie van een cel.
 Centrumstad
Vlaanderen telt 13 centrumsteden, met name de 2 grote steden Antwerpen en Gent en de 11 regionale steden Aalst, Brugge, Genk, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout.
 CFK
chloorfluorkoolwaterstof
 CFK-11-eq
CFK-11-equivalent
 CFK-11-equivalent (CFK-11-eq)
meeteenheid waarbij het ozonafbrekend vermogen van een product ('ozone depletion potential' of ODP-waarde) afgewogen wordt ten opzichte van het ozonafbrekend vermogen van CFK-11, waarvan de ODP-waarde per definitie gelijkgesteld wordt aan 1.
 CH4
methaan
 Chemical leasing
businessmodel waarbij de bedrijfswinst niet komt uit de omzet van producten, maar uit het verlenen van een 'chemische dienst'. De klant betaalt niet voor een hoeveelheid chemisch product, maar voor de prestaties van het product, bijvoorbeeld schoongemaakte onderdelen, geverfde oppervlakte, gegalvaniseerde stukken, enzovoort. De verantwoordelijkheid voor het product blijft bij de producent en dienstverlener. Hierdoor is die laatste gemotiveerd om het proces te optimaliseren en het gebruik van stofvolumes te beperken.
 Chemisch zuurstofverbruik
hoeveelheid zuurstof die per liter verontreinigd water nodig is om de organische stoffen volledig af te breken (via oxidatie, een chemische reactie).
 Chloor-alkali industrie
bedrijfstak die zich bezig houdt met de productie van chloor en alkali (bv. lithium, natrium ...) natriumhydroxide of kaliumhydroxide, door middel van elektrolyse van een zoutoplossing.
 Chloorfluorkoolwaterstof (HCFK), Chloorfluorkoolstof (CFK)
koolwaterstof waarop sommige of alle waterstofatomen zijn vervangen door chloor- en/of fluoratomen. Het zijn producten met een hoge chemische en thermische stabiliteit die als koelmiddel, blaasmiddel bij de productie van schuimen, oplosmiddel en reinigingsmiddel worden gebruikt. Deze producten tasten de stratosferische ozonlaag aan.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door