Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

 Congeneren (van dioxines en PCB's)
stoffen met een vergelijkbare basisstructuur waarin één of meer waterstofatomen vervangen zijn door één of meer chlooratomen op verschillende posities. Op die manier vormen de dioxines en de PCB's respectievelijk een groep van 210 en 209 congeneren.
 Constante prijs
prijs in een bepaald basisjaar, bv. 1990. Door economische parameters (bv. bruto binnenlands product, bruto toegevoegde waarde, productiewaarde) te berekenen in constante prijzen wordt het effect van inflatie en prijsschommelingen weggewerkt.
 CONSUM
Contaminant Surveillance System
 Containerveld
landbouwareaal dat gebruikt wordt om planten te telen in containers (potten)
 COP
conference of parties
 COPD
chronic obstructive pulmonary disease
 Cr
chroom
 CREG
Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas
 crt
creatinine
 Cryptorchidie
niet uit de buikholte ingedaalde teelballen.
 CT
computed tomography
 CT-scan
'Computed Tomography scan'. Radiodiagnostische techniek waarbij het beeld met behulp van een computer wordt berekend uit een veelheid van radiologische projecties.
 Cu
koper
 Cultuur & historie - beleving
omgevingen die herkenbaar zijn, verbonden met de eigen regio of stad en duidelijk tot stand gekomen door de mens.
 Current Legislation scenario (CLE)
Europees scenario voor modellering dat de geschatte emissies geeft in 2020 rekening houdend met de toekomstige economische ontwikkelingen in elk land en de verwachtte emissiereducties resulterend uit de reeds goedgekeurde wetgeving.
 Cyclodiënen
groep organochloorbestrijdingsmiddelen waaronder aldrin, dieldrin, endrin, chloordaan, hepta-chloor en endosulfan.
 CZV
chemisch zuurstofverbruik
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid