Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

 Tonbeweging (luchtvaart)
aantal ton vervoerd, vermenigvuldigd met het aantal vliegbewegingen.
 Tonkilometers
aantal afgelegde kilometers per vervoerde ton met een bepaalde categorie van vervoermiddelen, vermenigvuldigd met het aantal ton vervoerde goederen.
 tonkm
tonkilometers
 Totaal toegestane vangsten (TTV)
geeft de totale hoeveelheid weer die van een bepaalde visstock mag worden gevangen.
 Totaal vruchtbaarheidscijfer (TVC)
som van de leeftijdsspecifieke geboortecijfers. De leeftijdsspecifieke geboortecijfers van een bepaald jaar zijn gelijk aan het aantal geboorten bij moeders van een bepaalde leeftijd, gedeeld door het totaal aantal vrouwen van die leeftijd. Hun som, het totaal vruchtbaarheidscijfer of TVC kan geïnterpreteerd worden als het gemiddeld aantal kinderen dat een vrouw zou krijgen bij onveranderlijke leeftijdsspecifieke geboortecijfers.
 Totaalherbicide
niet-selectief herbicide.
 Totale afvoer
of kortweg afvoer. totale hoeveelheid water die naar via de waterloop afwatert in een bepaalde periode. De afvoer kan in twee delen opgesplitst worden: de directe afvoer (nl. oppervlakkig) en de basisafvoer (via grondwater).
 Toxicokinetiek
omvat de absorptie, distributie en eliminatie van stoffen.
 Toxicologie
studie van de schadelijke effecten van stoffen op levende organismen met als doel de risico’s van blootsteling aan deze stoffen voor mens, dier en milieu te schatten en ongewenste effecten te beperken.
 Toxicologisch equivalent (TEQ)
drukt de toxiciteit van dioxineachtige verbindingen uit met behulp van toxicologische equivalentiefactoren (TEF).
 Toxicologische equivalentiefactor (TEF)
druk de toxiciteit van een dioxineachtige verbinding uit relatief t.o.v. de referentieverbinding 2,3,7,8-tetrachlordibenzo-p-dioxine, de meest toxische dioxine (TEF = 1).
 Transgeen
het resultaat dragend van een genetische modificatie.
 Transitie
diepgaande, structurele veranderingen in socio-technische systemen.
 Transitnummerplaat
nummerplaat toegekend aan een voertuig met een tijdelijke inschrijving bij de Directie voor de inschrijving van de voertuigen.
 Transuraan
chemisch element met een atoomnummer hoger dan dat van uranium (92).
 Trias Energetica
Trias Energetica is het principe voor het bereiken van een zo duurzaam mogelijke energievoorziening, waarbij men in een eerste stap zoveel mogelijk bezuinigt op energiegebruik, in een tweede stap voor het niet te vermijden energiegebruik zoveel mogelijk duurzame energiebronnen (zon, wind, omgevingswarmte, biomassa) aanwendt, en in een laatste stap voor het eventueel resterend energiegebruik eindige energiebronnen (zoals aardgas) zo efficiënt mogelijk gebruikt.
 Tributyltin (TBT)
component van aangroeiwerende verf (antifouling verf). Deze stof is niet persistent in water, maar hecht zich wel gemakkelijk vast aan organisch materiaal en sediment, waar het nauwelijks wordt afgebroken. Het is chronisch toxisch bij lage concentraties en heeft een hormoonverstorende werking op o.a. purperslakken.
 Tropopauze
hoogte in de atmosfeer waar de afname van de temperatuur met de hoogte kleiner wordt dan 3°C per km. Bij ons bevindt die hoogte zich, afhankelijk van het seizoen en de weersituatie, meestal tussen 7 en 13 km.
 Troposfeer
atmosfeerlaag gelegen tussen het grondniveau en ongeveer 6 tot 16 km hoogte (afhankelijk van de meteorologische omstandigheden).
 TRP
totaal rioleringsplan
 TRW
transport rail weg /transport route wagon
 TSH
thyroïd stimulerend hormoon
 TSI
technical specification of interoperability
 Turbiditeit
troebelheid van het water veroorzaakt door absorptie van licht door gesuspendeerde materie in het water.
 Turbiditeitsmaximum
zone van maximale troebelheid in het water.
 Tweede Algemene Waterpassing (TAW)
referentieniveau voor zeeniveaumetingen aan de Belgische kust, vastgesteld in 1947 door het Nationaal Geografisch Instituut als vertikaal referentievlak voor heel België.
 Twenty foot equivalent unit (TEU)
eenheid die overeenkomt met een container van twintig voet.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door