Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

 CEDD
Centre d'Etudes du Développement Durable
 CEHAPE
children's environment and health action plan
 Cellulaire differentiatie
veranderingen in de functie van een cel.
 Centrumstad
Vlaanderen telt 13 centrumsteden, met name de 2 grote steden Antwerpen en Gent en de 11 regionale steden Aalst, Brugge, Genk, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout.
 CFK
chloorfluorkoolwaterstof
 CFK-11-eq
CFK-11-equivalent
 CFK-11-equivalent (CFK-11-eq)
meeteenheid waarbij het ozonafbrekend vermogen van een product ('ozone depletion potential' of ODP-waarde) afgewogen wordt ten opzichte van het ozonafbrekend vermogen van CFK-11, waarvan de ODP-waarde per definitie gelijkgesteld wordt aan 1.
 CH4
methaan
 Chemical leasing
businessmodel waarbij de bedrijfswinst niet komt uit de omzet van producten, maar uit het verlenen van een 'chemische dienst'. De klant betaalt niet voor een hoeveelheid chemisch product, maar voor de prestaties van het product, bijvoorbeeld schoongemaakte onderdelen, geverfde oppervlakte, gegalvaniseerde stukken, enzovoort. De verantwoordelijkheid voor het product blijft bij de producent en dienstverlener. Hierdoor is die laatste gemotiveerd om het proces te optimaliseren en het gebruik van stofvolumes te beperken.
 Chemisch zuurstofverbruik
hoeveelheid zuurstof die per liter verontreinigd water nodig is om de organische stoffen volledig af te breken (via oxidatie, een chemische reactie).
 Chloor-alkali industrie
bedrijfstak die zich bezig houdt met de productie van chloor en alkali (bv. lithium, natrium ...) natriumhydroxide of kaliumhydroxide, door middel van elektrolyse van een zoutoplossing.
 Chloorfluorkoolwaterstof (HCFK), Chloorfluorkoolstof (CFK)
koolwaterstof waarop sommige of alle waterstofatomen zijn vervangen door chloor- en/of fluoratomen. Het zijn producten met een hoge chemische en thermische stabiliteit die als koelmiddel, blaasmiddel bij de productie van schuimen, oplosmiddel en reinigingsmiddel worden gebruikt. Deze producten tasten de stratosferische ozonlaag aan.
 Chlorofyl
complexe chemische verbinding met een groene kleur (bladgroen) die een centrale rol speelt in de omzetting van lichtenergie in chemische energie in planten.
 Chromatide
deel van een chromosoom. Elk chromosoom bevat twee chromatiden elk afkomstig van een ouder. Een menselijke cel heeft 23 chromosomen (dus 46 chromatiden).
 Chromosoom
bestaat uit genen of eenheden van het erfelijk materiaal. De meeste genen bevatten instructies voor de vervaardiging van eiwitten. De eiwitten hebben een enzymfunctie en vormen de verschillende structurele en functionele onderdelen van een cel waarbij ze levensfuncties controleren.
 Chromosoomaberratie
structureel en microscopisch zichtbare schade aan een chromosoom.
 Chronische olievervuiling
olievervuiling die het hele jaar door plaatsvindt. Dit is enerzijds te wijten aan een zeker verlies bij normale scheepswerking en anderzijds aan opzettelijke vervuiling door lozingen van afvalwater of het reinigen van tanks. Vaak wordt met chronische olievervuiling de operationele of opzettelijke olievervuiling bedoeld.
 CIW
Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid
 CLC2000
CORINE Land Cover versie 2000
 CLE
Centrum voor Landbouweconomie
 Clean development mechanism (CDM)
samenwerkingsverband tussen een industrieland (donorland) en een land in ontwikkeling (gastland; zonder eigen Kyoto-doelstelling). Het donorland investeert daarbij in projecten voor emissievermindering in het gastland, in ruil voor emissiekredieten. Deze kredieten mag het donorland dan optellen bij zijn eigen emissiequotum.
 Cleantech
verzamelnaam van producten, diensten en processen op basis van technologieën die het gebruik van natuurlijke hulpbronnen optimaliseren en de milieu-impact minimaliseren. Belangrijk hierbij is het uitzicht op economische toegevoegde waarde in combinatie met milieuwinst.
 CLO
Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek
 CLO-DvZ
Departement Zeevisserij van het centrum voor landbouwkundig onderzoek
 CMR
carcinogeen, mutageen of toxisch voor voortplanting (reproduction)
 CNG
compressed natural gas
 CO
koolstofmonoxide
 Co-existentie van GGO's in de landbouw
omvat het probleem en de mogelijke oplossingen voor het samengaan van een transgene landbouw en een GGO-vrije landbouw. Tussen beide landbouwsystemen kan een ongewenste uitwisseling van genen optreden, die de zuiverheid en de marktpositie kan aantasten.
 CO2
koolstofdioxide
 CO2-emissierecht
recht om 1 ton CO2 uit te stoten.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door