Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

 Bruto-emissie
Term gebruikt in de MIRA kernset emissies naar oppervlaktewater. Bruto-emissies zijn de emissies (vuilvrachten) die vrijkomen aan de bron, zonder rekening te houden met eventuele zuivering op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie. De term wordt enkel gebruikt in de context van bedrijfsafvalwater.
 BSEF
Bromine Science and Environmental Forum
 BSP
bodemsaneringsproject
 BSW
bodemsaneringswerken
 BTEX
groep van typische aromatische koolwaterstoffen in auto-uitlaatgassen (benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xylenen).
 btw
belasting op toegevoegde waarde
 Buitengebied
gebied waarin de open ruimte overweegt, maar waarin ook elementen van bebouwing en infrastructuur begrepen zijn, die functioneel samenhangen met de open ruimte.
 Bunkerbrandstoffen
fiscaaltechnische benaming van brandstoffen die geleverd worden aan de internationale lucht- of scheepvaart. Deze brandstoffen worden in feite uitgevoerd. De emissies uit het gebruik van deze brandstoffen worden niet toegekend aan het land dat deze brandstoffen leverde.
 BVI
verbrandingsinstallaties voor bedrijfsafvalstoffen
 BVICB
Belgische Vereniging van de Instellingen voor Collectieve Beleggingen
 BWK
biologische waarderingskaart (bodemgebruikkaart)
 BZV
biochemisch zuurstofverbruik
 C
koolstof
 CAFE
Clean Air For Europe
 Calux-bioassay
test die de binding aan de arylhydrocarbon(Ah)-receptor meet. Het resultaat is een maat voor de activiteit van alle dioxineachtige stoffen in het serumvet en wordt uitgedrukt in toxische equivalenten (TEQ) t.o.v. het meest toxische congeneer (TCDD of 2,3,7,8-tetrachloordibenzo-p-dioxine).
 Camping
terrein of een deel van een terrein, dat uitgerust is om met een eigen tent, kampeervouwwagen, toercaravan of motorhome voor korte periodes te verblijven en te overnachten met toeristisch oogmerk. Ook vaste constructies zoals stacaravans en chalets kunnen deel uitmaken van de camping voor zover het aantal van dergelijke bungalowstandplaatsen minder dan de helft van het totale aantal standplaatsen uitmaakt dat voor korte periodes aan toeristen aangeboden wordt. De camping wordt beheerd als een integraal geheel, is voor het seizoen of het hele jaar toegankelijk en beschikt over de nodige permanente sanitaire en utilitaire voorzieningen.
 Candela
eenheid van lichtsterkte, die zelf energie is uitgezonden door een zwarte straler op een temperatuur van 1 771 °C, per eenheid van ruimtehoek en per tijdseenheid.
 Caprolactam
chemisch product, een cyclisch amide met structuurformule (CH2)5C(O)NH, dat o.a. dient als grondstof voor nylon.
 carbon leakage
verschuiving van economische activiteiten en de bijhorende broeikasgasemissies naar een ander land. Verschillende bedrijven die moesten toetreden tot het Europees emissiehandelssysteem of ETS waren zeer bezorgd dat de additionele kosten voor emissiekredieten hen een concurrentieel nadeel zouden geven ten opzichte van niet-EU bedrijven. De prijs van in Europa geproduceerde producten (zoals staal) zou hierdoor namelijk kunnen toenemen en als effect hebben dat meer producten geproduceerd buiten de EU worden gekocht. Deze worden bovendien vaak minder efficiënt geproduceerd. Het gevolg is een verplaatsing van de productie (en de bijbehorende emissies) naar landen buiten de EU.
 Carcinogeen
kankerverwekkend.
 Carcinogenese
proces van het ontstaan van kanker.
 CB
chloorbifenyl
 cc
kubieke centimeter
 CCA-behandeld hout
met een zoutoplossing van de metalen koper, chroom en arseen behandeld hout.
 CCEG
Controlecomité voor de Elektriciteit en het Gas
 CCS
carbon capturing and storage
 Cd
cadmium
 CDC
Centers for Disease Control
 CDM
clean development mechanism
 CDO
Centrum voor Duurzame Ontwikkeling

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door