Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

 Zwarterookmeting
meting van zwevend stof in de lucht aan de hand van de lichtreflectie op de zwarting van de luchtfilter waardoor lucht wordt aangezogen.
 Zwevend stof (lucht)
alle stofdeeltjes die in de lucht zweven.
 Zwevend stof (water)
Eenheid: mg/L. Kwantitatieve parameter die aangeeft aan welke massaconcentratie zwevende partikels in het water voorkomen. Deze partikels kunnen zeer divers van aard zijn: bodemdeeltjes, levende of dode organismen (bv. plankton), actief slib ...
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid