Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

 ALV
Agentschap Landbouw en Visserij
 °C
graden Celsius
 95 % BI
95 procent betrouwbaarheidsinterval
 A
ampère
 A-B-C-D-stoffen
indeling van de gevaarlijke stoffen op basis van hun schadelijkheid voor het mariene milieu in bijlage II van het MARPOL-verdrag.
 A-weging
aanpassing door weging van een gemeten geluid aan de frequentie-afhankelijke gevoeligheid van het menselijk oor.
 a.d.
aërodynamische diameter
 Aangewezen natuurreservaat (= Vlaams natuurreservaat)
beschermd gebied dat door de Vlaamse regering, in uitvoering van het Natuurdecreet, wordt ’aangewezen’ op gronden die het Vlaamse Gewest in eigendom of in huur heeft of die het daartoe ter beschikking stelt.
 Aantrekkelijke groene ruimte
om een aangepaste beoordeling volgens het type van groene ruimte mogelijk te maken worden de belangrijkste bepalende factoren voor gebruik en beleving gegroepeerd naar ruimte, natuur, cultuur & historie, rust & stilte en uitrusting.
 Aanvaardingsplicht
plicht voor de eindverkoper, de tussenhandelaar, de producent of de invoerder om bepaalde afvalstoffen te aanvaarden met het oog op hun nuttige toepassing of doelmatige verwijdering.
 Aanwasverliezen bosbestand
vermindering van het volume hout dat over een bepaalde tijd aangroeit.
 AB
asfaltbeton
 Abiotische factor
factor die te maken heeft met de niet-levende natuur.
 ABKL
Administratie Beheer en Kwaliteit Landbouwproductie
 ABS
acrylonitril butadieen styreen
 Absolute ontkoppeling
zie ontkoppeling.
 Acaricide
bestrijdingsmiddel tegen mijten, zoals spint en teken
 Accidentele (olie)vervuiling
olievervuiling ten gevolge van ongelukken.
 ACEA
Association des Constructeurs Européens d'Automobiles
 Achtergrondverdroging
verdroging op een bepaalde lokatie als gevolg van wijzigingen in de hydrologie op een lokatie kilometers verderop (bv. het infiltratiegebied).
 Achtergrondwaarde of -concentratie
waarde of concentratie van milieufactoren (bv. nutriënten, straling) die niet afkomstig is van de beschouwde bron. Deze waarde kan van natuurlijke oorsprong zijn (bv. achtergrondstraling) of van andere menselijke bronnen (bv. stedelijke achtergrondconcentratie in de lucht).
 Actieve kool
gebruikt om een brede variëteit aan organische verbindingen te verwijderen vaak toegepast voor de verwijdering van lage concentraties niet afbreekbare organische verbindingen in grondwater, drinkwaterbronnen of proceswater. Het principe van actieve-koolfiltratie is gebaseerd op de adsorberende capaciteit van het actieve kool, dankzij het grote interne oppervlak.
 Actieve stof
actief bestanddeel in een bestrijdingsmiddel. Een bestrijdingsmiddel zoals aangeboden in de handel kan verschillende actieve stoffen bevatten.
 Activiteit (ioniserende straling)
aantal desintegraties per seconde. De eenheid van activiteit is de becquerel (Bq). 1 Bq = 1 desintegratie per seconde.
 ACW
koepel van de christelijke werknemersorganisaties
 Adaptatie
aanpassing van natuurlijke en menselijke systemen aan de huidige en de te verwachten gevolgen van klimaatverandering
 ADLO
Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling van het beleidsdomein Landbouw en visserij
 Administratief akkoord
akkoord tussen administraties van verschillende landen. Deze akkoorden hebben geen rechtstreekse werking voor de burger en vereisen geen ratificatie en geen publicatie in het Belgisch Staatsblad.
 ADSEI
Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie
 Adsorptie
binding van een stof aan de oppervlakte van een andere stof.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door