Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek / Secundaire grondstof

Secundaire grondstof

Vóór het in werking treden van het Materialendecreet en het Vlarema in 2012 bestond het systeem van secundaire grondstoffen. Een secundaire grondstof was een afvalstof die het label ‘afvalstof’ verloor en als grondstof mocht worden aangewend indien ze voorkwam op een limitatieve lijst en beantwoordde aan de voorwaarden inzake samenstelling en/of gebruiksdomein (VLAREA). Sinds het in voege treden van het Materialendecreet en Vlarema bestaat de categorie ‘secundaire grondstoffen’ niet meer. Wel verliezen bepaalde materialen die aan specifieke voorwaarden voldoen hun afvalstatus reeds bij hun productie. Dit zijn de ‘nieuwe grondstoffen’.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.