Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek / Schorre

Schorre

buitendijks gebied dat alleen bij uitzonderlijk hoog water overstroomt. Geheel begroeide opwas of aanwas. Opwas is een door sedimentatie ontstaan eiland in een rivier of zeearm, terwijl aanwas een ontstane strook nieuw land is aan een kust of oever door afzetting van materiaal.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid