Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek / Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)

beleidsdocument, gepubliceerd in 1997, dat het kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur in Vlaanderen. Het geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling en is erop gericht samenhang te brengen in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen die de ruimtelijke ordening aanbelangen. Het RSV heeft als tijdshorizon 2007 en omvat een aantal bindende bepalingen die van belang zijn voor o.a. het natuurbehoud.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door