Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek / RAINS

RAINS

model ontwikkeld door het Oostenrijkse IIASA dat emisiereductiestrategieën analyseert en optimaliseert naar kosteneffectiviteit. Het model vertrekt van het EMEP-model voor de verspreiding van luchtverontreiniging over Europa en voegt er emissiemodulaties en effectenmodules aan toe. RAINS wordt zowel door de Europese Commissie als door werkgroepen van LRTAP gebruikt om de kosteneffectiviteit van verschillende emissie-reductiescenario's te berekenen in het kader van een geïntegreerde bestrijding van verzuring, eutrofiëring en troposferische ozon in Europa.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.