Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek / Potentieel verzurende emissie

Potentieel verzurende emissie

som van de emissie van zwaveldioxide, stikstofoxiden en ammoniak naar de lucht; het verzurende effect hangt af de neutralisatie door basen en de buffering in bodem en water.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door