Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek / Persistente organische polluenten (POP's)

Persistente organische polluenten (POP's)

organische polluenten die persistent zijn, toxische eigenschappen bezitten voor mens en/of milieu, bioaccumuleren en dikwijls over lange afstanden getransporteerd worden (bv. dioxines, PAK's, PCB's …)

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door