Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek / Ozonafbrekende stof

Ozonafbrekende stof

stof vermeld in bijlage 1 van EG-verordening 2037/2000; stof waarvan algemeen wordt aangenomen dat het in staat is ozon in de stratosferische luchtlagen af te breken; we onderscheiden CFK’s, HCFK’s, HBFK’s, halonen, tetrachloorkoolstof, methylbromide en 1,1,1-trichloorethaan.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid