Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek / NEM-richtlijn

NEM-richtlijn

Europese Richtlijn Nationale Emissiemaxima (2001/81/EG) met als doel de luchtemissies van verzurende, vermestende en ozonvormende stoffen te beperken. In die richtlijn worden aan de EU-15 lidstaten maximale emissieplafonds opgelegd voor de 4 gasvormige polluenten SO2, NOx, NMVOS en NH3.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid