Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek / Natura 2000

Natura 2000

Europees netwerk van habitat- en vogelrichtlijngebieden. Een habitatrichtlijngebied is volgens Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) een afgebakend gebied, waarin gestreefd wordt naar de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna die hiervan deel uitmaken. Een vogelrichtlijngebied is een speciale beschermingszone aangewezen ter uitvoering van de Vogelrichtlijn (79/409/EEG), aangewezen bij besluit van de Vlaamse regering van 17/10/1988.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door