Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek / Milieukwaliteitsnorm

Milieukwaliteitsnorm

na te streven of nagestreefde toestand van het milieu of van een deel ervan opdat dit milieu bepaalde functies zou kunnen uitoefenen of ondersteunen. Bij de karakterisering van de na te streven toestand van het milieu onderscheidt men drie niveaus: grenswaarden, richtwaarden en streefwaarden. Als de kwaliteit betrekking heeft of het gehele milieu onder studie en met betrekking tot alle functies spreekt men ook van basis of algemene milieukwaliteit. Als men kleinere specifieke gebieden binnen dit geheel en/of specifieke functies beschouwt, wordt de term bijzondere milieukwaliteit gehanteerd. De bijzondere milieukwaliteit zal in regel hoger zijn dan de algemene kwaliteit.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door