Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek / Milieueffectrapport (MER)

Milieueffectrapport (MER)

openbaar document waarin van een voorgenomen activiteit en van redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven, de te verwachten gevolgen voor het milieu in hun onderlinge samenhang op een systematische en zo objectief mogelijke wijze beschreven worden. Een MER is een informatief beleidsinstrument en geen beslissingsinstrument.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid