Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek / Levende kern

Levende kern

vorm van ruimtelijke ordening waarbij op wijkniveau per inwoner een bepaalde oppervlakte voorzien wordt voor groen, wonen, ontspanning, winkelen en werken. Het beheer van stromen en netwerken zoals water, energie, transport, natuur, hernieuwbare bronnen, grondstoffen en materialen steunt op de driestappenstrategie: 1. preventief en zuinig milieu- en ruimtegebruik, 2. maximaal gebruik en productie van lokaal hernieuwbare bronnen, en 3. maximaal voorkomen van hinder en afwenteling van lasten. Er is de mogelijkheid tot doorgedreven innovatie, zoals alternatieve woonvormen (bijvoorbeeld kangoeroewonen). Energieproductie wordt georganiseerd op wijkniveau in plaats van op het niveau van individuele woningen. Levende kernen kunnen onder andere gerealiseerd worden door het aanpakken van stadskankers of door inbreiding.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.