Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek / Kleine landschapselementen

Kleine landschapselementen

lijn- of puntvormige elementen met inbegrip van de bijhorende vegetaties waarvan het uitzicht, de structuur of de aard al dan niet resultaat zijn van menselijk handelen en die deel uitmaken van de natuur zoals: bermen, bomen, bosjes, bronnen, dijken, grachten, houtkanten, hagen, holle wegen, hoogstamboomgaarden, perceelsrandbegroeiingen, sloten, struwelen en poelen.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid