Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek / Historisch permanent grasland

Historisch permanent grasland

halfnatuurlijke vegetatie bestaande uit grasland gekenmerkt door het langdurige grondgebruik als graasweide, hooiland of wisselweide met ofwel cultuurhistorische waarde, ofwel een soortenrijke vegetatie van kruiden en grassoorten waarbij het milieu wordt gekenmerkt door aanwezigheid van sloten, greppels, poelen, uitgesproken microreliëf, bronnen of kwelzones.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid