Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek / Habitatrichtlijn (92/43/EEG)

Habitatrichtlijn (92/43/EEG)

belangrijkste regelgeving van de Europese Unie ter bevordering van de biologische verscheidenheid, alsmede van het tot stand komen van Natura 2000. Natura 2000 is een onderling samenhangend ecologische netwerk van, voor Europa belangrijke, natuurgebieden. Deze richtlijn houdt de verplichting in om habitat (leefgebieden) en soorten (wilde flora en fauna) die voor de Europese Unie van belang zijn, in stand te houden. De gebieden worden beschermd nadat ze door lidstaten zijn afgebakend of aangewezen als speciale beschermingszone (SBZ). De Habitatrichtlijn werd gepubliceerd in 1992.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.