Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek / Grofvuil

Grofvuil

alle afvalstoffen ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en de gelijkgestelde afvalstoffen die omwille van de omvang, aard en/of gewicht niet in de recipiënt voor huisvuilophaling kunnen worden geborgen (met uitzondering van de selectief ingezamelde fracties) en die huis-aan-huis worden ingezameld. Daartoe behoort ook de restfractie die overblijft voor verwijdering na aanbieding op het containerpark.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid