Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek / Gevaarlijk afval

Gevaarlijk afval

afvalstoffen die overeenkomstig VLAREA minstens aan één van volgende eigenschappen voldoen: ontplofbaar, oxiderend, (licht) ontvlambaar, irriterend, schadelijk, giftig, kankerverwekkend, corrosief, infectueus, mutageen en/of ecotoxisch. Ze moeten in speciale inrichtingen verwerkt worden.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid