Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek / Geïntegreerd beheer van de kustgebieden (GBKG)

Geïntegreerd beheer van de kustgebieden (GBKG)

proces van het combineren van alle aspecten van de fysische, biologische en menselijke componenten van de kustzone binnen één enkel beheerkader. Geïntegreerd kustzonebeheer impliceert een ecosysteembenadering waarin alle activiteiten of ontwikkelingen worden ondernomen op een voor het leefmilieu verantwoorde manier, zowel in plannings- als in uitvoeringsfase. Er wordt daarbij uitgegaan van een multigebruikersbenadering in tegenstelling tot de vroegere sectorale benadering. De term 'geïntegreerd' heeft betrekking op de integratie van doelstellingen als de vele instrumenten die voor de verwezenlijking daarvan nodig zijn. Dit betekent integratie van alle relevante beleidsterreinen, sectoren en bestuursniveaus.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.