Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek / Erkende terreinbeherende natuurvereniging

Erkende terreinbeherende natuurvereniging

privaatrechtelijk rechtspersoon waarvan de statuten het natuurbehoud en/of de natuurbescherming als hoofdzakelijk en ondubbelzinnig doel bepalen, die gebieden beheert als natuurreservaat en als dusdanig op grond van het Natuurdecreet van 21 oktober 1997 en van het uitvoeringsbesluit van 29 juni 1999 wordt erkend.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door