Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek / Erkend natuurreservaat

Erkend natuurreservaat

beschermd gebied (van private personen of van rechtpersonen andere dan het Vlaams Gewest of de Staat) dat, na advies van de Vlaamse Hoge Raad voor Natuurbehoud (indien nodig aangevuld door bijkomende adviezen), door de Vlaamse regering, in uitvoering van het natuurdecreet, erkend wordt op verzoek van de eigenaar en/of degene die het gebruiksrecht heeft, mits beider toestemming of van de beheerder, mits de eigenaar er mee instemt. De erkenning gebeurt op basis van een goedgekeurd beheersplan. Met de erkenning wordt het beheer van het gebied door de Vlaamse overheid financieel ondersteund. De erkenning is geldig voor 27 jaar.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door