Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek / Eindgebruik energiedragers

Eindgebruik energiedragers

omvat het gebruik van fossiele brandstoffen als grondstof voor de industrie en het eindgebruik van energie door de verschillende sectoren (huishoudens, industrie, landbouw, transport en handel & diensten). Onder grondstoffen voor industrie valt het gebruik van fossiele brandstoffen voor de productie van kunststoffen, oliën, teer, kunstmest … Deze producten geven in de gebruiks- en afvalfase eveneens aanleiding tot de uitstoot van broeikasgassen, waaronder CO2.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door