Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek / Ecosysteem

Ecosysteem

dynamisch (veranderend) complex van levensgemeenschappen van planten, dieren en micro-organismen en hun niet-levende omgeving, die in een onderlinge wisselwerking een functionele eenheid vormen, bv. bossen, heides en soortenrijke graslanden.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid