Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek / Depositie

Depositie

hoeveelheid van een stof of een groep van stoffen die uit de atmosfeer neerkomen in een gebied, uitgedrukt als een hoeveelheid per oppervlakte-eenheid en per tijdseenheid (bv. 1 kg SO2/ha.j).

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door