Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek / carbon leakage

carbon leakage

verschuiving van economische activiteiten en de bijhorende broeikasgasemissies naar een ander land. Verschillende bedrijven die moesten toetreden tot het Europees emissiehandelssysteem of ETS waren zeer bezorgd dat de additionele kosten voor emissiekredieten hen een concurrentieel nadeel zouden geven ten opzichte van niet-EU bedrijven. De prijs van in Europa geproduceerde producten (zoals staal) zou hierdoor namelijk kunnen toenemen en als effect hebben dat meer producten geproduceerd buiten de EU worden gekocht. Deze worden bovendien vaak minder efficiënt geproduceerd. Het gevolg is een verplaatsing van de productie (en de bijbehorende emissies) naar landen buiten de EU.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door