Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek / Braaklegging

Braaklegging

maatregel waarbij op een perceel akkerland geen commercieel gewas meer wordt geteeld voor een bepaalde periode, maar dat overwegend begroeid wordt met gras (langdurige periode) of andere groenbedekkers (kortere periode). Hierdoor is het braakperceel veel minder erosiegevoelig dan een perceel dat gecultiveerd wordt.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door