Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek / Bodemsaneringsnorm

Bodemsaneringsnorm

niveau van bodemverontreiniging waarvan bij overschrijding ernstige nadelige effecten kunnen optreden voor de mens of het milieu, gelet op de kenmerken en de functies die deze vervult. De bodemsaneringsnormen zijn afgeleid op basis van gezondheidsnormen en zijn omwille van verschillen in blootstelling gedifferentieerd in functie van het bodemgebruik (natuur, landbouw, wonen, recreatie, industrie) en van de bodemsamenstelling (gehalte aan organische stof en aan klei). De bodemsaneringsnormen zijn vastgelegd in bijlage 4 van het VLAREBO.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.