Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek / Aromaten

Aromaten

een organische verbinding die voldoet aan de regel van Hückel. Die zegt dat een verbinding aromatisch is als die boven en onder het molecuul een cyclische wolk van gedelokaliseerde π-elektronen (elektronen in een p-orbitaal) heeft en het aantal gedelokaliseerde π-elektronen 4n + 2 is (n = 0, 1, 2 ...). Een belangrijk kenmerk van aromatische verbindingen is het feit dat alle atomen in één plat vlak liggen. Vbn: benzeen, naftaleen, tolueen, xylenen.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid