Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek / Ambtshalve bodemsanering

Ambtshalve bodemsanering

ambtshalve bodemsanering door OVAM gebeurt wanneer de persoon die tot bodemsanering moet overgaan dit niet of onvoldoende doet, wanneer noch eigenaar noch gebruiker van de gronden waarop bodemverontreiniging tot stand kwam saneringsplichtig is, of wanneer de bodemverontreiniging een onmiddellijk gevaar vormt en OVAM veiligheidsmaatregelen kan treffen.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.