Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

 Zwarte rook
fijn verdeeld zwart stof waarvan de deeltjes voldoende kleine afmetingen hebben om zich in suspensie in de lucht te bevinden. Ze zijn voornamelijk samengesteld uit verbrandingsresten.
 Zwarte straler
hypothetisch voorwerp dat alle invallend licht perfect absorbeert en zich op een constante temperatuur bevindt. Door de thermische energie zal een dergelijk voorwerp licht uitstralen volgens een karakteristiek elektromagnetisch spectrum. Hoe hoger de temperatuur, hoe korter de gemiddelde golflengte van dit licht.
 Zwarterookmeting
meting van zwevend stof in de lucht aan de hand van de lichtreflectie op de zwarting van de luchtfilter waardoor lucht wordt aangezogen.
 Zwevend stof (lucht)
alle stofdeeltjes die in de lucht zweven.
 Zwevend stof (water)
Eenheid: mg/L. Kwantitatieve parameter die aangeeft aan welke massaconcentratie zwevende partikels in het water voorkomen. Deze partikels kunnen zeer divers van aard zijn: bodemdeeltjes, levende of dode organismen (bv. plankton), actief slib ...
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid