*De evolutie van de koolstofvoetafdruk dient met de nodige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd omwille van methodologische veranderingen in het milieu input-outputmodel waarmee deze indicator berekend werd.

Bron: MIRA (VMM) op basis van EIL (VMM) en Vercalsteren et al (2017) in opdracht van MIRA (VMM) (www.milieurapport.be)

Cijfers in Excel