Stroomschema energiegebruik en aandelen energiedragers in het primair energiegebruik (Vlaanderen, 2017)
Stroomschema energiegebruik en aandelen energiedragers in het primair energiegebruik (Vlaanderen, 2017)

Bron: MIRA op basis van VITO (www.milieurapport.be)