* energie-intensiteit = hoeveelheid bruto binnenlands energiegebruik (BBE) per eenheid bruto binnenlands product (BBP) ** koolstofintensiteit = hoeveelheid CO2 uitgestoten door energiegebruik (incl. procesemissies in industrie en emissies door het niet-energetisch gebruik van brandstoffen) per eenheid van bruto binnenlands product (BBP)

Bron: MIRA op basis van VMM, VITO en NBB (www.milieurapport.be)

Cijfers in Excel