* energie-intensiteit = hoeveelheid bruto binnenlands energiegebruik (BBE) per eenheid bruto binnenlands product (BBP; uitgedrukt in kettingeuro's met referentiejaar 2005) ** koolstofintensiteit = hoeveelheid CO2 uitgestoten door energiegebruik (incl. procesemissies in industrie en emissies door het niet-energetisch gebruik van brandstoffen) per eenheid van bruto binnenlands product (BBP; uitgedrukt in kettingeuro's met referentiejaar 2005)

Bron: MIRA op basis van EIL (VMM), VITO en SVR (WWW.MILIEURAPPORT.BE)

Cijfers in Excel