Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Systemen / Energie / Hernieuwbare energie / Hernieuwbare energie: aandelen groene stroom, groene warmte & koeling en biobrandstoffen (Vlaanderen, 2005-2014)

Hernieuwbare energie: aandelen groene stroom, groene warmte & koeling en biobrandstoffen (Vlaanderen, 2005-2014)

Deze figuur geeft de aandelen weer van hernieuwbare energie voor Vlaanderen vanaf 2005, opgesplitst per factie: groene stroom, groene warmte & koeling en biobrandstoffen.

Datasets berekend overeenkomstig de definities in de Europese Richtlijn 2009/28/EC: (1) De totale bruto stroomproductie uit hernieuwbare energiebronnen omvat ook de netverliezen en het eigengebruik van elektriciteit door de producenten. (2) Het bruto gebruik van groene warmte & koeling omvat de hoeveelheid warmte & koeling die in Vlaanderen wordt geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen, plus het gebruik van andere energie uit hernieuwbare bronnen voor verwarmings-, koelings- en verwerkingsdoeleinden. (3) Met toepassing correctiefactor 2,5 voor elektrische wegvoertuigen ter omrekening naar input primaire energie.

Bron: MIRA op basis van Energiebalans Vlaanderen VITO (WWW.MILIEURAPPORT.BE)

Cijfers in Excel

Embed link

Systeembalans 2017
Achtergrondinformatie
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid