Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Systemen / Energie / Groene stroom / Totale netto elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebronnen (groene stroom) (Vlaanderen 1994-2014)

Totale netto elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebronnen (groene stroom) (Vlaanderen 1994-2014)

Deze figuur geeft de evolutie weer van de totale netto elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebronnen (groene stroom) in Vlaanderen vanaf 1994.

* Offshore windenergie mag niet verrekend worden voor de Vlaamse doelstellingen. ** (co-)verbranding van vaste en vloeibare biomassa (hout, slib, olie & vetten enz.). *** vergisting van organisch afval en slib, vergassing van hout. Cijfers zijn inclusief groenestroomcertificaten die niet aanvaardbaaar zijn voor Vlaamse certificatenplicht.

Bron: MIRA op basis van Energiebalans Vlaanderen VITO en VREG (WWW.MILIEURAPPORT.BE)

Cijfers in Excel

Embed link

Systeembalans 2017
Achtergrondinformatie
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid