* Berekend overeenkomstig de bepalingen van de Europese Richtlijn 2009/28/EC. Bruto omvat naast de netto productie ook de stroom die gebruik wordt voor het produceren van elektriciteit en de verliezen tijdens distributie & transmissie.

Bron: MIRA op basis van Energiebalans Vlaanderen VITO (WWW.MILIEURAPPORT.BE)

Cijfers in Excel