Bron: MIRA op basis van Energiebalans Vlaanderen (VITO) (www.milieurapport.be)

Cijfers in Excel