Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Landbouw / Biologische landbouw

Biologische landbouw

Deze indicator bespreekt de evolutie van het areaal, het aantal bedrijven en de overheidssteun voor de biologische landbouw in Vlaanderen. Als voortrekker van milieuvriendelijke landbouwmethoden zet de biologische landbouw sterk in op het behoud en verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en het nastreven van gesloten kringlopen. Dit gebeurt o.a. door ruime vruchtafwisseling, aangepaste grondbewerkingspraktijken en gebruik van groenbemesters en organische bemesting. Chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen, kunstmest, voeder met groeistimulatoren of antibiotica en genetisch gewijzigde organismen zijn verboden. Het evenwicht tussen dierlijke en plantaardige productie wordt bewaard door de veebezetting te beperken.

Evaluatie: niet van toepassing
Laatst bijgewerkt: maart 2019
Actualisatie: Jaarlijks
Contactpersoon: Floor Vandevenne

Stijgende steun

De Vlaamse overheid gaf in 2017 4,2 miljoen euro uit aan ondersteuning van de biologische landbouwsector. Dat is 8 % meer dan in 2016. Rechtstreekse steun aan bioboeren, o.a. de hectaresteun en de VLIF-investeringssteun, bedroeg 2,1 miljoen euro (+56% t.o.v. 2016). Onder meer de hogere VLIF-uitgaven voor investeringen in de biologische pluimveehouderij verklaren de hogere rechtstreekse steun. Onrechtstreekse steun, gericht op promotie, versterking van afzet, onderzoek, vorming en organisatie van de sector, was goed voor ruim 2,1 miljoen euro (-17% t.ov.2016). Ruim een derde van de onderzoekssteun ging in 2017 naar projecten gericht op gewasbescherming tegen ziekten en plagen. Alle steunmaatregelen kaderen in het Strategisch Plan Biologische Landbouw 2013-2017. 

Vraag naar bio stijgt

Belgen kopen steeds meer bio. In 2017 besteedden Belgische gezinnen 632 miljoen euro aan biologische vers- en diepvriesproducten, dranken, kruidenierswaren en non-food producten (+ 5% t.o.v. 2016). Het Vlaams aandeel bedroeg 284 miljoen euro (+ 6%). In vergelijking met totale voedingsbestedingen is de stijging van biobestedingen groot. De groei wordt vooral verklaard door een hogere gemiddelde aankoopfrequentie.

Biologische versproducten zijn gemiddeld een derde duurder dan gangbare producten. Welgestelde gezinnen met kinderen en welgestelde gepensioneerden zijn verantwoordelijk voor de helft van de biobestedingen. Ruim 40% van de bio-uitgaven in België gaat naar aardappelen, groenten en fruit (bij de gangbare niet-bio producten is dit slechts 23%). Uitgedrukt per capita per jaar besteedt een Belg in 2017 het meest aan biozuivel (7,88 euro), biogroenten (6,69 euro), biofruit (5,41 euro) en biovlees/gevogelte (4,54 euro).

Bescheiden aandeel op de Europese biomarkt

Aan de productiezijde ligt Vlaanderen met een aandeel biologisch ten opzichte van totaal landbouwareaal van 1.1 % ver onder het Europese gemiddelde van 6,7 % (EU-28). Om aan de stijgende vraag naar bio te voldoen, is verdere groei van inlandse bio-producten wenselijk. Belangrijke voorwaarden voor groei zijn o.a. garanderen van de continuïteit van biologische landbouwbedrijven en voldoende toegang tot landbouwgrond.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid