Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Landbouw / Broeikasgasemissies landbouw / Emissie broeikasgassen per deelsector en per gas in de landbouw (Vlaanderen, 1990, 1995, 2000-2018)

Emissie broeikasgassen per deelsector en per gas in de landbouw (Vlaanderen, 1990, 1995, 2000-2018)

Deze grafiek geeft de evolutie weer van de totale broeikasgasemissie (CO2, CH4, N2O) per deelsector in de Vlaamse landbouw.

*omvat broeikasgasemissie ten gevolge van bekalking en ureumgebruik landbouwgronden

Bron: MIRA op basis van VMM en Energiebalans VITO

Cijfers in Excel

Embed link

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door