Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Landbouw / Ammoniakemissie landbouw

Emissie van ammoniak door de landbouw

Deze indicator toont de evolutie van ammoniakemissie (NH3) per emissiebron in de landbouw.

Evaluatie: niet van toepassing
Laatst bijgewerkt: oktober 2019
Actualisatie: Jaarlijks
Contactpersoon: Floor Vandevenne

Stagnerende emissies

De landbouwsector realiseerde in de jaren 1990 een grote reductie van de ammoniakemissies. Afbouw van de veestapel, lagere stikstofinhoud van het veevoeder, emissiearme aanwending van dierlijke mest op akkers en weiden, bouw van emissiearme stallen en toenemende mestverwerking zorgden ook na 2000 voor een daling van de ammoniakemissies. Het laatste decennium stagneert deze uitstoot echter, omdat een lichte toename van de veestapel vanaf 2009 het gunstige effect van emissiearme stallen en mestverwerking niet langer compenseert (zie indicator Veestapel). In 2017 was de landbouw verantwoordelijk voor 95 % van de totale ammoniakuitstoot in Vlaanderen.

 

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid