Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Landbouw / Waterverbruik landbouw

Waterverbruik door de landbouw

Water wordt in de landbouw gebruikt voor het drenken van het vee, irrigatie van de gewassen, wassen van geoogste gewassen en onderhoud van gebouwen en materiaal. Hoe warmer de lente en zomer, hoe meer water er nodig is voor irrigatie van de gewassen en het drenken van het vee.

Evaluatie: niet van toepassing
Laatst bijgewerkt: mei 2018
Actualisatie: Jaarlijks
Contactpersoon: Bob Peeters

Landbouw verbruikt vooral grondwater

Het totale waterverbruik in de Vlaamse landbouw wordt door VMM geschat op 69 miljoen m³ in 2016. Het grondwaterverbruik wordt geraamd op 55 miljoen m³, of 80 % van het totaal waterverbruik. Naast grondwater, zijn ook leidingwater en regenwater belangrijk in verbruik, respectievelijk 9 en 7 % in 2016. Oppervlaktewater wordt beperkt verbruikt in de landbouw, slechts 3 %. Het verbruik van leidingwater daalde sinds 2000 met 16 %. Er zijn geen jaarspecifieke cijfers voor grondwater en regenwaterverbruik, omdat er geen totale meting gebeurt. Mede daardoor is er geen belangrijke evolutie waarneembaar voor het totaal waterverbruik in de periode 2000-2016.

Een andere bron voor cijfers over het waterverbruik in de landbouw is het Landbouwmonitoringsnetwerk (Departement Landbouw en Visserij) waar een extrapolatie gemaakt wordt van steekproefresultaten bij een 750-tal land- en tuinbouwbedrijven. Het totaal waterverbruik door de landbouw in 2014 wordt hier ingeschat op 52 miljoen m³, waarvan 31 miljoen m³ grondwater. Dit geeft een idee van de onzekerheid op de cijfers.

Om het aandeel van deelsectoren in te schatten wordt gekeken naar de verbruiksgegevens zoals ingeschat in het kader van het Landbouwmonitoringsnetwerk van het Departement Landbouw en Visserij. Daaruit blijkt dat gespecialiseerde veeteeltbedrijven (melkvee, vleesvee, varkens) 39 % van het waterverbruik in de landbouw vertegenwoordigen, groententeelt (in open lucht en onder glas) heeft een aandeel van 20 %. De deelsector overige bedrijven bevat gemengde landbouwbedrijven met zowel akkerbouw en/of tuinbouw en/of veeteeltactiviteiten.

Het waterverbruik in Vlaanderen en het aandeel van de landbouw in het totale waterverbruik Vlaanderen is beschreven in de indicator Waterverbruik.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid