Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Landbouw / Waterverbruik landbouw

Waterverbruik door de landbouw

Water wordt in de landbouw gebruikt voor het drenken van het vee, irrigatie van de gewassen, wassen van geoogste gewassen en onderhoud van gebouwen en materiaal. Hoe warmer de lente en zomer, hoe meer water er nodig is voor irrigatie van de gewassen en het drenken van het vee.

Evaluatie: niet van toepassing
Laatst bijgewerkt: juni 2019
Actualisatie: Jaarlijks
Contactpersoon: Bob Peeters

Landbouw verbruikt vooral grondwater

Het totale waterverbruik in de Vlaamse landbouw wordt door VMM geschat op 70 miljoen m³ in 2017. Daarmee staat de landbouw in voor 9 % van het totale waterverbruik (exclusief koelwater) in Vlaanderen. Het grondwaterverbruik wordt geraamd op 55 miljoen m³, of 78 % van het totaal waterverbruik van de landbouw. Naast grondwater, zijn ook leidingwater en regenwater belangrijk in verbruik, respectievelijk 10 en 7 % in 2017. Oppervlaktewater wordt beperkt verbruikt in de landbouw, slechts 4 %. In 2017 lag het oppervlaktewaterverbruik merkelijk hoger dan de voorgaande jaren, wat mogelijk toe te schrijven is aan de klimatologische omstandigheden. 2017 was immers relatief warm en droog. (De cijfers voor het nog warmere en drogere 2018 zijn nog niet beschikbaar). Het verbruik van leidingwater daalde tussen 2000 en 2016 met 16 %, maar in 2017 lag het opnieuw wat hoger. Er zijn geen jaarspecifieke cijfers voor grondwater en regenwaterverbruik, omdat er geen totale meting gebeurt. Mede daardoor is er geen belangrijke evolutie waarneembaar voor het totaal waterverbruik in de periode 2000-2017.

Een andere bron voor cijfers over het waterverbruik in de landbouw is het Landbouwmonitoringsnetwerk (Departement Landbouw en Visserij) waar een extrapolatie gemaakt wordt van steekproefresultaten bij een 650-tal land- en tuinbouwbedrijven. Het totaal waterverbruik door de landbouw in 2016 wordt hier ingeschat op 56 miljoen m³, waarvan 33 miljoen m³ grondwater. Dit geeft een idee van de onzekerheid op de cijfers.

Om het waterverbruik volgens deelsector in te schatten, wordt de verdeling overgenomen van het Landbouwmonitoringsnetwerk van het Departement Landbouw en Visserij. Daaruit blijkt dat veeteeltbedrijven (melkvee, vleesvee, varkens en melk- en vleesvee gemengd) 43 % van het waterverbruik in de landbouw vertegenwoordigen, groententeelt (in open lucht en onder glas) heeft een aandeel van 17 %. De deelsectoren overige landbouw- en tuinbouwbedrijven bevatten gemengde landbouwbedrijven met zowel akkerbouw en/of tuinbouw en/of veeteeltactiviteiten.

Het waterverbruik in Vlaanderen en het aandeel van de landbouw in het totale waterverbruik Vlaanderen wordt beschreven in de indicator Waterverbruik.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid