De knik in het energiegebruik tussen 2006 en 2007 is o.a. te wijten aan een wijziging in de methodologie en databron. Negatief cijfer wijst op nettoproductie van elektriciteit, deels toe te schrijven aan warmtekrachtkoppeling

Bron: MIRA op basis van Energiebalans Vlaanderen (VITO)

Cijfers in Excel